Oto Turbomiks #2 — paka zarąbistych empetrójek

(For english, scroll down.)

Wszystkie złowrogie siły próbowały zablokować publikację drugiej części Turbomiksu — cyfrowe chochliki (miałem awarię dysku i utraciłem niemal wszystkie pliki), Reptilianie (wiadomo, jaszczury są wszędzie), wegetarianie i rowerzyści (no co? teoria spiskowa musi mieć rozmach). W końcu, po kilku miesiącach prac, oto jest — Turbomiks #2, czyli wielgachna paczka empetrójek z zarąbistą muzyką z dwóch różnych kontynentów, a także wysp. Czego na nim nie ma! Jest muzyka na pogrzeby. Muzyka do potańczenia, zarówno klubowo, jak i rock’n’rollowo. Jest muzyka, przy której można by uwodzić szalone poetki. Jest elektronika z pierdolnięciem. Smuty do patrzenia przez okno. Jest ambient do szlajania się nocą po mieście. Jest muzyka do siedzenia wieczorem nad jeziorem. Jest nawet electro z samplami kobiecego orgazmu wyciętymi z jakiegoś pornosa.

W zestawieniu znajdziecie utwory wykonawców z Europy (z Polski, Anglii, Słowacji, Francji, Belgii, Grecji, Islandii, Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Szwecji, Wysp Owczych) i Ameryki Północnej (z Kanady i ze Stanów). Sto dwadzieścia trzy utwory trwające łącznie jedenaście godzin i ważące 1,6 gigabajta. Załapały się rozmaite gatunki — rock’n’roll, rock, stoner, pop, muzyka klubowa, elektroakustyka, eksperymenty, klasyka, ambient, synthpop, drum & bass i inne. Na dole tego wpisu można paczkę zassać — darmowo i legalnie, bo na wszystkie utwory mam zgodę twórców. Najlepiej słuchać losowo.

Lwią część selekcji zrobiłem sam; przeczesując internet, przesłuchując szalone ilości muzyki, według własnego gustu wybierając te utwory, które mi się spodobały, a potem negocjując z twórcami — jest jednak jedna osoba, której muszę podziękować: Malwina Luksander, autorka fanpejdża „Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń – wzruszenie ramion” (szalenie popularnego, biorąc pod uwagę ambitne tematy, jakimi są bez wątpienia literatura i poezja — na ten moment prawie dwieście siedemdziesiąt tysięcy obserwujących!), od której dostałem plejlistę ze stu osiemdziesięcioma sześcioma utworami w jej guście, propozycjami do Turbomiksu, głównie ze sceny duńskiej, islandzkiej, skandynawskiej. Niektóre z utworów z tej listy udało się nawet załatwić!

CZYJE EMPETRÓJKI ZNALAZŁY SIĘ W „TURBOMIKSIE #2”?

Lista jest naprawdę, naprawdę zacna. Oto ona w kolejności alfabetycznej: 2kilos &More + Black Sifichi (Francja/Stany Zjednoczone), 9s†yl.e (Polska), Adarcah [Ianku] (Grecja), Aga Wilk (Polska/Niemcy), Aiodine (Polska), Akpatok (Polska), Árstíðir (Islandia), Asia i Koty (Polska), Ate (Bułgaria/Polska), Bachorze (Polska), Bass Astral x Igo (Polska), Brasil and the Gallowbrothers Band (Polska), Chinawoman (Kanada), Coals (Polska), Dead Snow Monster (Polska), Dominik Suchy (Słowacja), Ebola Ape (Polska), Echoes of Yul (Polska), Environments (Rumunia), Evvolves (Polska), Fickle Vibe (Polska), Filip Drábek (Słowacja), Fodral (Szwecja), Galus (Polska), George Dorn Screams (Polska), Giorgio Fazer (Polska), Glenn Wild (Anglia), Gypsy and the Acid Queen (Polska), Jaaa! (Polska), Jakub Nox Ambroziak (Polska), Jazzbek (Polska), Jesień (Polska), Joa Bird (Polska), John Lake (Polska), Karate Free Stylers (Polska), Laser Life (Islandia), Lennox Row (Polska), Lights Dim (Polska), Lucifer’s Dream (Holandia), Maciej Kulesza & Ela Mazurkiewicz (Polska), Marek Kwiatkowski (Polska), Mateusz Franczak (Polska), Matti Paalanen (Finlandia), Meeting By Chance (Polska), Mikrobi.t (Polska), Mirt (Polska), MOQHA (Polska), Niemoc (Polska), Nightrun87 (Stany Zjednoczone), Obobdob (Polska), Päfgens (Słowacja), Pepe&Vincent Present (Polska), Perfect Beauty (Polska), Phattcut (Polska), Proyecto Periferia (Hiszpania), Radio Berlin (Stany Zjednoczone), Red Scalp (Polska), Rivver (Kanada), Rosa Vertov (Polska), RSS B0YS (Polska), Sea Vine (Polska), Shem (Polska), Somekilos (Francja), Steso (Wyspy Owcze), Sutari (Polska), Tearpop (Polska), The Hills Mover (Belgia), Thot (Belgia), Tonik Ensemble (Islandia), Tsar (Polska), Undertheskin (Polska), Von Magnet (Francja), Wacław Zimpel (Polska), Wojtek Kiwer (Polska) i ZT1 (Polska).

10 OKŁADEK

Ponieważ sztuki wizualne są jedną z ważnych części Róbmy dobrze, zupełnie obok zbierania kawałków muzycznych, trwała akcja, w której każdy twórca mógł podesłać swoją propozycję okładki. Ze wszystkich nadesłanych wybrałem dychę — jedną główną i dziewięć na ławce rezerwowych. Okładkę główną zmajstrował Damian Dideńko. Pozostali autorzy to: Anna Iliszko, Joanna Bagnucka, Kornel Nurzyński, Malwina Mosiejczuk, Paulina Czarnecka i Sybilla Kuczniak.

CO CI WOLNO?

Wolno ci być radosnym, dumnym odbiorcą Turbomiksu #2. Wolno ci słuchać go na swoim komputerku. Wolno ci zgrać go na telefon/empetrójkę i zabrać go na spacer. Wolno ci przy nim tańczyć. Wolno ci przy nim zamulać. Wolno ci puszczać w obieg link do niego. Wolno ci do mnie napisać (michal@robmydobrze.pl). Wolno ci pokochać tych twórców. Wolno ci ich wspierać, chodząc na koncerty, kupując płyty i empetrójki. Wolno ci spożywać alkohol przy Turbomiksie. I wolno ci zapuścić go na swojej domówce. Wolno ci jeść po północy.

CZEGO CI NIE WOLNO?

Nie wolno ci zapomnieć, że prawa do utworów posiadają twórcy. Nie wolno ci wrzucać tej paczki na inne serwery/serwisy/platformy. Nie wolno ci, bez osobnej zgody, umieszczać tych utworów we własnej składance. Nie wolno ci krzywdzić małych kotków.

CO DALEJ?

Pierwsza edycja była złożona z wyłącznie polskiej muzyki. Na dwójce nadal dominują Polacy, bo łatwiej mi artystów stąd przekonać do współpracy, ale ze względu na to, że Turbomiks #2 ukaże się również z anglojęzycznym opisem, liczę na to, że trzecia część będzie jeszcze bardziej międzynarodowa. Muzycy, proponujcie swoją muzykę do Turbomiksu #3 mejlowo (michal@robmydobrze.pl).

All the sinister things tried to block publishing the second part of this Turbomiks — cyber elves (I had a disk breakdown and I lost almost all of my files,) Reptilians (sure thing, saurians are everywhere) vegetarians and cyclists (what?! conspiracy theory has to go big). At last, after a few months of work I hereby present to you — the Turbomiks #2, which is a huge pack of MP3s from two differents continents as well as islands. You can find there anything! There’s funeral music, songs you can dance to, both club and rock’n’roll music. There’s music you can seduce young poets with. There’s electronic music with a sock. Sad songs to look through the window while listening. There’s also ambient to wander around the city at night. There’s music to sit by the lake in the evening. There’s even electronic music with samples of female orgasm cut out from some porn.

In this compilation you’ll find work of authors from all around Europe (Poland, England, Slovakia, France, Belgium, Greece, Iceland, Romania, Bulgaria, Spain, Netherlands, Finland, Sweden, The Faroe Islands) and North America (Canada and the US.) Summing up — 123 tracks lasting 11 hours and weighing 1,6 GB altogether. There are variety of genres here — rock’n’roll, rock, stoner, pop, club music, electroacoustic music, experimental music, classical music, ambient, synthpop, drum & bass and others. At the bottom of this entry you’ll find the link to download this pack — for free and legally, because I got permission for all the songs from its authors. Best to listen randomly.

The lion’s share of selection I did by myself; scouring the internet, listening to countless amount of music, mostly depending on my own taste and selecting the songs that I liked, and then negotiating with the developers — but there’s this one person who I have to thank: Malwina Luksander, the author of Facebook fanpage (only in polish) named „Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń – wzruszenie ramion” (extremely popular one, given the challenging issues which literature and poetry undoubtedly are — currently her page has nearly 270,000 followers!), from whom I got a playlist with 186 songs in her taste, proposals for the Turbomiks mainly from the Danish, Icelandic and Scandinavian music scope. I even managed to get some of the songs from this list!

WHAT KIND OF MP3S ARE IN THE TURBOMIKS #2?

In alphabetical order: 2kilos &More + Black Sifichi (France/US), 9s†yl.e (Poland), Adarcah [Ianku] (Greece), Aga Wilk (Poland/Germany), Aiodine (Poland), Akpatok (Poland), Árstíðir (Iceland), Asia i Koty (Poland), Ate (Bulgaria/Poland), Bachorze (Poland), Bass Astral x Igo (Poland), Brasil and the Gallowbrothers Band (Poland), Chinawoman (Canada), Coals (Poland), Dead Snow Monster (Poland), Dominik Suchy (Slovakia), Ebola Ape (Poland), Echoes of Yul (Poland), Environments (Romania), Evvolves (Poland), Fickle Vibe (Poland), Filip Drábek (Slovakia), Fodral (Sweden), Galus (Poland), George Dorn Screams (Poland), Giorgio Fazer (Poland), Glenn Wild (England), Gypsy and the Acid Queen (Poland), Jaaa! (Poland), Jakub Nox Ambroziak (Poland), Jazzbek (Poland), Jesień (Poland), Joa Bird (Poland), John Lake (Poland), Karate Free Stylers (Poland), Laser Life (Iceland), Lennox Row (Poland), Lights Dim (Poland), Lucifer’s Dream (Netherlands), Maciej Kulesza & Ela Mazurkiewicz (Poland), Marek Kwiatkowski (Poland), Mateusz Franczak (Poland), Matti Paalanen (Finland), Meeting By Chance (Poland), Mikrobi.t (Poland), Mirt (Poland), MOQHA (Poland), Niemoc (Poland), Nightrun87 (US), Obobdob (Poland), Päfgens (Slovakia), Pepe&Vincent Present (Poland), Perfect Beauty (Poland), Phattcut (Poland), Proyecto Periferia (Spain), Radio Berlin (US), Red Scalp (Poland), Rivver (Canada), Rosa Vertov (Poland), RSS B0YS (Poland), Sea Vine (Poland), Shem (Poland), Somekilos (France), Steso (Faroe Islands), Sutari (Poland), Tearpop (Poland), The Hills Mover (Belgium), Thot (Belgium), Tonik Ensemble (Iceland), Tsar (Poland), Undertheskin (Poland), Von Magnet (France), Wacław Zimpel (Poland), Wojtek Kiwer (Poland) i ZT1 (Poland).

10 SLEEVES

Because the visual arts are one of the most important parts of Róbmy dobrze website, along with collecting songs there was an action in which each creative could send his or her sleeve proposal project. Of all the submitted works I chose the top 10 — one main and nine auxiliaries. Damian Dideńko is the author of the main sleeve. Other authors include: Anna Iliszko, Joanna Bagnucka, Kornel Nurzyński, Malwina Mosiejczuk, Paulina Czarnecka and Sybilla Kuczniak.

WHAT ARE YOU ALLOWED?

You’re allowed to be a joyful, proud recipient of the Turbomiks #2. You’re allowed to listen to it on your own pc. You’re allowed to transfer it to your phone/mp3 player and take it for a walk. You’re allowed to dance to it. You’re allowed to be sad while listening to it. You’re allowed to share the link to it. You’re allowed to write to me (michal@robmydobrze.pl). You’re allowed to love those artists. You’re allowed to support them by going to concerts, buying CD’s and MP3s. You’re allowed to drink alcohol while listening to this Turbomiks. And you’re allowed to play it at your house party. You’re allowed to eat after midnight.

WHAT ARE YOU NOT ALLOWED?

You’re not allowed to forget that its the authors who have full rights to these songs. You’re not allowed to share this pack on other web servers/social networks/web platforms. You’re not allowed to put these songs in your own mix without getting an individual consent. You’re not allowed to hurt kittens.

WHAT’S NEXT?

The first compilation (article in polish) mainly consisted of polish music. The second one still has majority of Poles in due to the fact that I’m Pole myself, so it was easier for me to convince the local artists, but because this part is translated to English I really hope that the third part will be even more multinational. Musicians from all around the world — send your music for the Turbomiks #3 to me via e-mail (michal@robmydobrze.pl).

Lubię słuchać ambientu podczas długich spacerów. Nie wychodzę z domu bez plecaka, w którym pomieszkują: latarka, papierowe magazyny, książki, zeszyty, no i mnóstwo papieru, żebym w każdej chwili mógł napisać kolejny list. Czasami fotografuję bezlusterkowcem Fujifilm X-A10, gram na Nintendo Switchu. Zbieram komiksy, książki, no i listy. Często wracam do tych archiwalnych, na nowo je czytając i oglądając wrzucone do kopert załączniki. Kocham ukorzeniać nowe roślinki, oglądać mapy i dotykać drzew. Znajdziesz mnie też na Fejsie i na Instagramie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.